Reklam & gåvor

    

Att synas i mediebruset kan vara svårt.
Genom att använda sig av olika produkter som exponerar företagets logotyp kan man stärka sitt varumärke, och i sin tur inbjuda till nya kunder.
Vi kan erbjuda ett flertal olika produkter som t ex pennor, tandpetare, golfbollar och cyklar mm att använda sig av!

Att visa sin uppskattning gentemot personal och/eller trogna kunder är en god idé.
En kvalitetsmässig gåva kan verka glädjande och uppmuntrande vid högtider.

 

 

 

Tings
www.tings.se